Liên hệ

KHUNG HÌNH THANH SƠN

1434 Trường Sa

Phường3 - Quận TânBình - TP.HCM

Điện thoại:(08)39 918 223

Di động: 0903666527

Email: khunghinhthanhson@yahoo.com